privacy statement

Vereniging MV1 Hoefplan Geestmolenterrein, KvK 37123912 gevestigd aan:

Secretariaat
p/a Willem Hedastraat 39 , 1816 KC Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verder genaamd MV1

Contactgegevens:
Vereniging MV1 Hoefplan Geestmolenterrein
t.a.v. Secretariaat
Willem Hedastraat 39
1816 KC Alkmaar
http://www.willemhedastraat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
MV1 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u eigenaar bent van een woning die onder de MV1 valt (huisnummers Willem Hedastraat 25-183)  en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging MV1 Hoefplan Geestmolenterrein verwerkt  persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het bezorgen van de correspondentie voor de jaarlijkse bijdrage
- Het afhandelen van de betaling van de jaarlijkse bijdrage
- Verzenden van nieuws
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Contact op te nemen na melden van een storing

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IBAN
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming
MV1 neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

MV1 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Excel, voor bijhouden betalingen en genereren gepersonaliseerde brieven
Word, maken van gepersonaliseerde brieven
Davilex Personal Cash offline, registreren van in- en uitgaande betalingen MV 1
Kunena forum, voor onderlinge berichten uitwisseling
Acymailing, nieuwsbriefsysteem voor verzenden van MV1 informatie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MV1 bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de  gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens, Bewaartermijn, Reden
Voornaam/Achternaam, gedurende lidmaatschap, uitvoering overeenkomst
Adres, gedurende lidmaatschap, uitvoering overeenkomst
IBAN, 7 jaar, belastingwet
Account website, gedurende lidmaatschap, toestemming

Delen van persoonsgegevens met derden
MV1 verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  MV1 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wanneer na het laatste verzoek voor betaling van de betalingsverplichting geen betaling binnen is, worden naam, adres en verstuurde correspondentie aan incassobureau van de Meer en Philips te Alkmaar verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging MV1 Hoefplan Geestmolenterrein gebruikt alleen technische en functionele cookies,en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw  computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kan zich  afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MV1  en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een ander, door u  genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we vragen een bewijs van identiteit te overleggen. Dit ter bescherming van de privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een verzoek.

MV1 wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MV1 neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft  dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het webformulier of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Versie juli 2018

Dit reglement kan aangepast worden, wijzigingen maken wij kenbaar op de site